Không Khống Chế Được

Sau Khi Bị Tra

Đừng Truy Ta, Không Kết Quả

Cùng Nàng Cưới Trước Yêu Sau

Bạn Gái Quái Vật

Cùng Quân Duyên

Trọng Sinh Sai Rồi

Hoàng Ngư Huệ

Người Con Gái Em Từng Yêu

Tân Hoan (Niềm Vui Mới)

Hái Sao (Trích Tinh)

Truyện bách hợp là tình yêu giữa nữ x nữ, một trong vô số các thể loại tiểu thuyết của Trung Quốc, có thể được xem như là truyện dành cho lesbian