Luận Đại Thừa Một Trăm Pháp Minh Môn

Khủng Bố Nữ Chủ Bá [Editing]

Chúa Tể Hắc Ám

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa

Kinh Hoa Nghiêm

Địa Tạng Kinh Huyền Nghĩa

Thọ Khang Bảo Giám

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên

Âm Luật Vô Tình

Thể loại truyện khoa học kể về thế giới huyền bí của khoa học hiện đại, những câu truyện phát minh vĩ đại và những âm mưu hiểm độc sẽ thể hiện tại đây.