Âm Dương Nhãn

VAN's Force: Phế Tích Thế Giới Các Thần

Luận Đại Thừa Một Trăm Pháp Minh Môn

Cuồng Sóng

Tỉnh Mộng

Mạt Nhật Chi Vương

Đọc truyện Khoa Huyễn là những truyện hư cấu, được sáng tạo bằng trí tưởng tượng lồng các hiện tượng khoa học vào truyện du hành trong thời gian