Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Luận Đại Thừa Một Trăm Pháp Minh Môn

Trung Cung Lệnh

Thiên Hạ

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa

Kinh Hoa Nghiêm

Đọc truyện Lịch sử hay nhất, mới nhất. Nội dung truyện thường xảy ra trong lịch sử, những cuộc bày binh bố trận và những trận đánh lưu danh muôn đời