Nano Ma Thần

Thất Nghiệp Chuyển Sinh

Cho Phép Anh Thích Em

Đừng Khóc

Bách Niên Hảo Hợp

Truyện Light Novel là một dạng tiểu thuyết Nhật Bản được viết nhằm chủ yếu hướng đến các độc giả trẻ như học sinh trung học.