Quân Phu Khó Chiều

(Edit) Vụ Án Cuối Cùng

Vụ Án Cuối Cùng

Diệt Thế Ma Đế

Thiên Hạ

Vô Địch Tiên Triều

Thương Khung Chi Thượng

Trẫm (Bản Dịch)

Đọc truyện quân sự hay nhất, cập nhật liên tục. Truyện có yếu tố quân sự, thường diễn ra trong môi trường quân đội, quân lính.