Đọc truyện Sắc hay nhất, mới nhất. Sắc hay nôm na chúng ta vẫn gọi là thịt ấy, những truyện có những cảnh rating 18+, 20+, là thể loại 18+, cần cân nhắc trước​ khi đọc