Linh La Giới

Phong Thần Châu

Đấu La Đại Lục

Phế Căn Vô Địch

Nhân Tổ

Truyện tiên hiệp thường kể về quá trình tu luyện và khám phá thế giới tu sĩ thần tiên đầy bí ẩn của nhân vật chính